นักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อ

ประเภท(เรียนต่อ) จำนวน (คน)
นักเรียนจบทั้งหมด 2,160
สังกัดสพฐ. 2,160
สังกัดเอกชน 0
รร.พระปริยัติธรรม 0
กศน. 0
อื่นๆ 0