การแสดงแผนที่ Google Map จากฐานข้อมูล โรงเรียนทั้งหมดในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 132 โรงเรียน

จำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60)
0 คน 1 - 20 คน 21 - 40 คน 41 - 60 คน 61 - 80 คน 81 - 120 คน 121 - 249 คน 250 - 500 คน 500 - 1500 คน

โรงเรียนทั้งหมด

ที่
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
นักเรียน
พิกัด
1
วัดย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม 38
16.5722082874, 100.245485723
2
ราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม 105
16.5815097417, 100.261902383
3
ราษฎร์ดำริ โคกสลุด บางกระทุ่ม 51
16.5654136555, 100.248253436
4
ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม 158
16.6345999154, 100.322585173
5
บ้านวังสาร ท่าตาล บางกระทุ่ม 92
16.6538746514, 100.338188174
6
บ้านทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม 69
16.634331635976, 100.35638376472
7
บ้านบุใหญ่ ท่าตาล บางกระทุ่ม 48
16.653176394, 100.319923321
8
ประชาสามัคคี ท่าตาล บางกระทุ่ม 97
16.668375904, 100.36380788
9
วัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม 242
16.5881376075, 100.368154964
10
วัดกรุงศรีเจริญ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม 153
16.5997642297, 100.375026978
11
วัดบึงลำ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม 78
16.6033680345, 100.322989738
12
วัดแหลมพระธาตุ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม 52
16.6108548606, 100.426160647
13
ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม 317
16.554819956882, 100.44058903603
14
บ้านท่ายาง เนินกุ่ม บางกระทุ่ม 53
16.5422525321, 100.430683515
15
บ้านสระเศรษฐี เนินกุ่ม บางกระทุ่ม 18
16.589989132, 100.41393397
16
บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม 21
16.5496664576, 100.462761686
17
บ้านหนองกลด เนินกุ่ม บางกระทุ่ม 47
16.5292187682, 100.474327078
18
วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม 115
16.5334270292, 100.449905852
19
วัดบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 165
16.572378988619, 100.29740298242
20
วัดสิริสุทธาวาส บ้านไร่ บางกระทุ่ม 73
16.5986875128, 100.254090098
21
วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม บ้านไร่ บางกระทุ่ม 30
16.6096202779, 100.253701136
22
วัดโคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม 77
16.5979633499, 100.245651527
23
ประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ บางกระทุ่ม 81
16.6350537235, 100.239328598
24
อภัยสุพรรณภูมิ ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม 4
16.553771741835, 100.38362503052
25
บ้านยางโทน ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม 44
16.583499755, 100.330051055
26
วัดท่านา ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม 55
16.546827134921, 100.33662209082
27
วัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม 139
16.566723621506, 100.34662607977
28
บ้านหนองสระพัง วัดตายม บางกระทุ่ม 43
16.577389475241, 100.45665029312
29
วัดตายม วัดตายม บางกระทุ่ม 32
16.583524043935, 100.44869225239
30
รัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม 163
16.60461277644, 100.4499053759
31
วัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี บางกระทุ่ม 111
16.534674612388, 100.24637632974
32
วัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม 67
16.5450550187, 100.254722708
33
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แก่งโสภา วังทอง 137
16.855070785, 100.673527362
34
บ้านโป่งปะ แก่งโสภา วังทอง 147
16.867942795, 100.76875154
35
บ้านเขาน้อย แก่งโสภา วังทอง 303
16.9255333417, 100.634111923
36
บ้านปากยาง แก่งโสภา วังทอง 141
16.8724172701, 100.666032261
37
บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) แก่งโสภา วังทอง 249
16.9225388807, 100.612964143
38
บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี บ้านกลาง วังทอง 39
16.9620990663, 100.637714012
39
ห้วยพลู แก่งโสภา วังทอง 220
16.901711181511, 100.65836575076
40
บ้านแก่งกุลาสามัคคี แก่งโสภา วังทอง 82
16.8490975591, 100.70007779
41
ราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม วังทอง 141
16.828701312289, 100.45734463158
42
บ้านบึงพร้าว ชัยนาม วังทอง 361
16.843062, 100.454069
43
บ้านดินทอง ดินทอง วังทอง 59
16.7824355364, 100.43635416
44
บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ดินทอง วังทอง 80
16.7998661383, 100.458595636
45
ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง วังทอง 246
16.754755682831, 100.43278576821
46
บ้านเนินสะอาด ท่าหมื่นราม วังทอง 224
16.688866428798, 100.5400296162
47
วัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม วังทอง 342
16.6807013301, 100.510132071
48
สามัคคีประชาราษฎร์ ท่าหมื่นราม วังทอง 32
16.6626786237, 100.492520457
49
บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง 240
16.9254079764, 100.533662036
50
บ้านใหม่ชัยเจริญ วังทอง วังทอง 260
17.0683065051, 100.575693012
51
บ้านซำหวาย บ้านกลาง วังทอง 164
17.0523026995, 100.541739746
52
บ้านนาพราน บ้านกลาง วังทอง 183
17.0151001106, 100.562097867
53
บ้านใหม่พนมทอง บ้านกลาง วังทอง 75
17.0272850171, 100.503962422
54
บ้านป่าขนุน บ้านกลาง วังทอง 84
17.0661932924, 100.496757846
55
บ้านน้ำริน บ้านกลาง วังทอง 387
16.995161119515, 100.53301870823
56
บ้านหนองปรือ บ้านกลาง วังทอง 192
16.9628817289, 100.595937598
57
บ้านกลาง บ้านกลาง วังทอง 74
16.9720738985, 100.575826722
58
บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง 60
16.9781344724, 100.609682502
59
ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านกลาง วังทอง 394
16.9717197526, 100.563147053
60
บ้านคลองดู่ พันชาลี วังทอง 12
16.6007170105, 100.572766638
61
บ้านหนองงา พันชาลี วังทอง 106
16.579285232186, 100.49203527744
62
สามัคคีธรรม พันชาลี วังทอง 93
16.599469106459, 100.53739070892
63
วัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง 269
16.6303530612, 100.536920594
64
วัดพันชาลี พันชาลี วังทอง 112
16.624132312115, 100.47849329889
65
บ้านเนินไม้แดง พันชาลี วังทอง 108
16.637045208762, 100.50399630141
66
บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา พันชาลี วังทอง 99
16.615215297, 100.506338626
67
บ้านวังไม้ตอก พันชาลี วังทอง 46
16.570875, 100.536255
68
บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) แม่ระกา วังทอง 164
16.7047927197, 100.339860019
69
บ้านถ้ำเต่า แม่ระกา วังทอง 19
16.687609414022, 100.35716772079
70
บ้านแม่ระกา แม่ระกา วังทอง 258
16.703969897205, 100.37217385776
71
บ้านเข็ก แม่ระกา วังทอง 233
16.7181698925, 100.372694353
72
บ้านดงพลวง วังพิกุล วังทอง 77
16.7068994475, 100.388687131
73
วัดดงข่อย วังพิกุล วังทอง 73
16.7954127557, 100.340931902
74
บึงราชนก วังทอง วังทอง 62
16.810743941888, 100.36428897185
75
คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) วังทอง วังทอง 159
16.833553514477, 100.36987095308
76
บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง วังทอง 322
16.8382724515, 100.398300092
77
วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง วังทอง 94
16.8073304022, 100.429973745
78
บ้านวังพรม วังทอง วังทอง 113
16.7873910734, 100.417803388
79
พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง วังทอง 1613
16.823614696, 100.42728102
80
บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ วังนกแอ่น วังทอง 164
16.873491471412, 100.54831002781
81
บ้านแก่งจูงนาง วังนกแอ่น วังทอง 235
16.8398135747, 100.560652535
82
ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) แก่งโสภา วังทอง 135
16.867880478269, 100.62988610993
83
บ้านวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง 53
16.8492556864, 100.506301994
84
บ้านวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง 54
16.8584081408, 100.490420453
85
บ้านป่ามะกรูด วังนกแอ่น วังทอง 23
47QPU902602, 200-240
86
บ้านน้ำพรม วังนกแอ่น วังทอง 139
16.825520193815, 100.75577923211
87
บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง 225
16.850570740939, 100.66844138807
88
บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น วังทอง 130
16.8254738015, 100.545053234
89
บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) วังนกแอ่น วังทอง 152
16.7713409032, 100.593392312
90
บ้านตอเรือ วังนกแอ่น วังทอง 99
16.7341513204, 100.552755907
91
บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) วังนกแอ่น วังทอง 48
16.756387096606, 100.56632081249
92
วัดทางลัด วังพิกุล วังทอง 14
16.742296249828, 100.33004786135
93
วัดวังพิกุล วังพิกุล วังทอง 156
16.7753776006, 100.376552093
94
บ้านคลองเป็ด วังพิกุล วังทอง 99
16.75978349885, 100.34848327079
95
บ้านคลองเมือง วังพิกุล วังทอง 108
16.76598421, 100.329291961
96
บ้านวังประดู่ วังพิกุล วังทอง 2
16.773167492, 100.404389723
97
บ้านสะเดา หนองพระ วังทอง 201
16.6732363433, 100.430243044
98
บ้านหนองพระ หนองพระ วังทอง 78
16.670547688, 100.43884314
99
บ้านเจริญผล หนองพระ วังทอง 169
16.6521206897, 100.444929424
100
บ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง 234
16.6754166507, 100.61181499
101
บ้านชมภู ชมพู เนินมะปราง 295
16.6927550469, 100.647589599
102
บ้านน้ำปาด ชมพู เนินมะปราง 136
16.7077954967, 100.572703195
103
วัดปลวกง่าม ชมพู เนินมะปราง 144
16.6868055623, 100.599721681
104
รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ชมพู เนินมะปราง 222
16.7353546167, 100.631074705
105
ชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง 199
16.417890753, 100.611549155
106
บ้านหนองขมิ้น ไทรย้อย เนินมะปราง 97
16.4569959603, 100.637624827
107
บ้านเขาดิน ไทรย้อย เนินมะปราง 170
16.4598135134, 100.681194249
108
บ้านพุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง 97
16.4591387708, 100.594096232
109
บ้านโคกวังสาร ไทรย้อย เนินมะปราง 60
16.4321666445, 100.635075752
110
บ้านผารังหมี ไทรย้อย เนินมะปราง 63
16.4754156167, 100.65089113
111
บ้านเนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง 1497
16.5681718158, 100.633408153
112
เนินดินราษฎร์อุทิศ เนินมะปราง เนินมะปราง 87
16.5614266143, 100.662411384
113
บ้านใหม่ทองประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง 199
16.6161619848, 100.620692044
114
บ้านหนองขอนประชาสรรค์ เนินมะปราง เนินมะปราง 36
16.5327490806, 100.656530368
115
บ้านหนองไม้ยางดำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง 34
16.487072921948, 100.60915415111
116
บ้านพัฒนาดงน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง 154
16.5683467774, 100.610921237
117
บ้านผาท่าพล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง 137
16.5116638367, 100.637616159
118
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง 301
16.534691118447, 100.60258716345
119
บ้านลำภาศ บ้านมุง เนินมะปราง 131
16.4921696353, 100.702547272
120
หัวเขาราษฎร์บำรุง บ้านมุง เนินมะปราง 48
16.498803414, 100.664202705
121
บ้านใหม่สามัคคี บ้านมุง เนินมะปราง 136
16.531889767, 100.707110723
122
บ้านห้วยบ่อทอง บ้านมุง เนินมะปราง 52
16.4883366912, 100.729206307
123
วัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง 225
16.5591399478, 100.68954865
124
บ้านวังโพรง วังโพรง เนินมะปราง 205
16.4115344709, 100.673288949
125
บ้านวังขวัญ วังโพรง เนินมะปราง 146
16.3633395793, 100.654625316
126
บ้านเขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง 42
16.412692357436, 100.69975357608
127
บ้านทุ่งยาว วังโพรง เนินมะปราง 66
16.3210724034, 100.635273868
128
บ้านวังดินเหนียว วังยาง เนินมะปราง 79
16.4406656267, 100.702565659
129
บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง เนินมะปราง 222
16.4513740723, 100.719046054
130
บ้านไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง 123
16.4344854156, 100.739964696
131
ศึกษาลัย บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 456
16.5890446279, 100.286171315
132
บ้านหนองดู่ วังโพรง เนินมะปราง 71
16.4040907032, 100.64326668