การแสดงแผนที่ Google Map จากฐานข้อมูล โรงเรียนในโครงการโรงเรียนICUในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนICU

ที่
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
พิกัด
1
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แก่งโสภา วังทอง
16.855070785, 100.673527362
2
บ้านโป่งปะ แก่งโสภา วังทอง
16.867942795, 100.76875154
3
บ้านปากยาง แก่งโสภา วังทอง
16.8724172701, 100.666032261
4
บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี บ้านกลาง วังทอง
16.9620990663, 100.637714012
5
ห้วยพลู แก่งโสภา วังทอง
16.901711181511, 100.65836575076
6
สามัคคีประชาราษฎร์ ท่าหมื่นราม วังทอง
16.6626786237, 100.492520457
7
บ้านใหม่ชัยเจริญ วังทอง วังทอง
17.0683065051, 100.575693012
8
บ้านนาพราน บ้านกลาง วังทอง
17.0151001106, 100.562097867
9
บ้านป่าขนุน บ้านกลาง วังทอง
17.0661932924, 100.496757846
10
วัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง
16.6303530612, 100.536920594
11
วัดพันชาลี พันชาลี วังทอง
16.624132312115, 100.47849329889
12
บ้านวังไม้ตอก พันชาลี วังทอง
16.570875, 100.536255
13
บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) แม่ระกา วังทอง
16.7047927197, 100.339860019
14
วัดดงข่อย วังพิกุล วังทอง
16.7954127557, 100.340931902
15
บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ วังนกแอ่น วังทอง
16.873491471412, 100.54831002781
16
บ้านป่ามะกรูด วังนกแอ่น วังทอง
47QPU902602, 200-240
17
บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น วังทอง
16.8254738015, 100.545053234
18
บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) วังนกแอ่น วังทอง
16.7713409032, 100.593392312
19
บ้านเจริญผล หนองพระ วังทอง
16.6521206897, 100.444929424
20
ชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง
16.417890753, 100.611549155
21
บ้านหนองขมิ้น ไทรย้อย เนินมะปราง
16.4569959603, 100.637624827
22
บ้านพุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง
16.4591387708, 100.594096232
23
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
16.534691118447, 100.60258716345
24
บ้านลำภาศ บ้านมุง เนินมะปราง
16.4921696353, 100.702547272
25
หัวเขาราษฎร์บำรุง บ้านมุง เนินมะปราง
16.498803414, 100.664202705
26
บ้านห้วยบ่อทอง บ้านมุง เนินมะปราง
16.4883366912, 100.729206307
27
บ้านทุ่งยาว วังโพรง เนินมะปราง
16.3210724034, 100.635273868
28
บ้านหนองดู่ วังโพรง เนินมะปราง
16.4040907032, 100.64326668