การแสดงแผนที่ Google Map จากฐานข้อมูล โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 70 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

ที่
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
นักเรียน
พิกัด
1
วัดย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม
38
16.5722082874, 100.245485723
2
ราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม
105
16.5815097417, 100.261902383
3
ราษฎร์ดำริ โคกสลุด บางกระทุ่ม
51
16.5654136555, 100.248253436
4
บ้านวังสาร ท่าตาล บางกระทุ่ม
92
16.6538746514, 100.338188174
5
บ้านทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม
69
16.634331635976, 100.35638376472
6
บ้านบุใหญ่ ท่าตาล บางกระทุ่ม
48
16.653176394, 100.319923321
7
ประชาสามัคคี ท่าตาล บางกระทุ่ม
97
16.668375904, 100.36380788
8
วัดบึงลำ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
78
16.6033680345, 100.322989738
9
วัดแหลมพระธาตุ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
52
16.6108548606, 100.426160647
10
บ้านท่ายาง เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
53
16.5422525321, 100.430683515
11
บ้านสระเศรษฐี เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
18
16.589989132, 100.41393397
12
บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
21
16.5496664576, 100.462761686
13
บ้านหนองกลด เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
47
16.5292187682, 100.474327078
14
วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
115
16.5334270292, 100.449905852
15
วัดสิริสุทธาวาส บ้านไร่ บางกระทุ่ม
73
16.5986875128, 100.254090098
16
วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม บ้านไร่ บางกระทุ่ม
30
16.6096202779, 100.253701136
17
วัดโคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม
77
16.5979633499, 100.245651527
18
ประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ บางกระทุ่ม
81
16.6350537235, 100.239328598
19
อภัยสุพรรณภูมิ ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
4
16.553771741835, 100.38362503052
20
บ้านยางโทน ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
44
16.583499755, 100.330051055
21
วัดท่านา ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
55
16.546827134921, 100.33662209082
22
บ้านหนองสระพัง วัดตายม บางกระทุ่ม
43
16.577389475241, 100.45665029312
23
วัดตายม วัดตายม บางกระทุ่ม
32
16.583524043935, 100.44869225239
24
วัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี บางกระทุ่ม
111
16.534674612388, 100.24637632974
25
วัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม
67
16.5450550187, 100.254722708
26
บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี บ้านกลาง วังทอง
39
16.9620990663, 100.637714012
27
บ้านแก่งกุลาสามัคคี แก่งโสภา วังทอง
82
16.8490975591, 100.70007779
28
บ้านดินทอง ดินทอง วังทอง
59
16.7824355364, 100.43635416
29
บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ดินทอง วังทอง
80
16.7998661383, 100.458595636
30
สามัคคีประชาราษฎร์ ท่าหมื่นราม วังทอง
32
16.6626786237, 100.492520457
31
บ้านใหม่พนมทอง บ้านกลาง วังทอง
75
17.0272850171, 100.503962422
32
บ้านป่าขนุน บ้านกลาง วังทอง
84
17.0661932924, 100.496757846
33
บ้านกลาง บ้านกลาง วังทอง
74
16.9720738985, 100.575826722
34
บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง
60
16.9781344724, 100.609682502
35
บ้านคลองดู่ พันชาลี วังทอง
12
16.6007170105, 100.572766638
36
บ้านหนองงา พันชาลี วังทอง
106
16.579285232186, 100.49203527744
37
สามัคคีธรรม พันชาลี วังทอง
93
16.599469106459, 100.53739070892
38
วัดพันชาลี พันชาลี วังทอง
112
16.624132312115, 100.47849329889
39
บ้านเนินไม้แดง พันชาลี วังทอง
108
16.637045208762, 100.50399630141
40
บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา พันชาลี วังทอง
99
16.615215297, 100.506338626
41
บ้านวังไม้ตอก พันชาลี วังทอง
46
16.570875, 100.536255
42
บ้านถ้ำเต่า แม่ระกา วังทอง
19
16.687609414022, 100.35716772079
43
บ้านดงพลวง วังพิกุล วังทอง
77
16.7068994475, 100.388687131
44
วัดดงข่อย วังพิกุล วังทอง
73
16.7954127557, 100.340931902
45
บึงราชนก วังทอง วังทอง
62
16.810743941888, 100.36428897185
46
วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง วังทอง
94
16.8073304022, 100.429973745
47
บ้านวังพรม วังทอง วังทอง
113
16.7873910734, 100.417803388
48
บ้านวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง
53
16.8492556864, 100.506301994
49
บ้านวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง
54
16.8584081408, 100.490420453
50
บ้านป่ามะกรูด วังนกแอ่น วังทอง
23
47QPU902602, 200-240
51
บ้านตอเรือ วังนกแอ่น วังทอง
99
16.7341513204, 100.552755907
52
บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) วังนกแอ่น วังทอง
48
16.756387096606, 100.56632081249
53
วัดทางลัด วังพิกุล วังทอง
14
16.742296249828, 100.33004786135
54
บ้านคลองเป็ด วังพิกุล วังทอง
99
16.75978349885, 100.34848327079
55
บ้านคลองเมือง วังพิกุล วังทอง
108
16.76598421, 100.329291961
56
บ้านวังประดู่ วังพิกุล วังทอง
2
16.773167492, 100.404389723
57
บ้านหนองพระ หนองพระ วังทอง
78
16.670547688, 100.43884314
58
บ้านหนองขมิ้น ไทรย้อย เนินมะปราง
97
16.4569959603, 100.637624827
59
บ้านพุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง
97
16.4591387708, 100.594096232
60
บ้านโคกวังสาร ไทรย้อย เนินมะปราง
60
16.4321666445, 100.635075752
61
บ้านผารังหมี ไทรย้อย เนินมะปราง
63
16.4754156167, 100.65089113
62
เนินดินราษฎร์อุทิศ เนินมะปราง เนินมะปราง
87
16.5614266143, 100.662411384
63
บ้านหนองขอนประชาสรรค์ เนินมะปราง เนินมะปราง
36
16.5327490806, 100.656530368
64
บ้านหนองไม้ยางดำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
34
16.487072921948, 100.60915415111
65
หัวเขาราษฎร์บำรุง บ้านมุง เนินมะปราง
48
16.498803414, 100.664202705
66
บ้านห้วยบ่อทอง บ้านมุง เนินมะปราง
52
16.4883366912, 100.729206307
67
บ้านเขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง
42
16.412692357436, 100.69975357608
68
บ้านทุ่งยาว วังโพรง เนินมะปราง
66
16.3210724034, 100.635273868
69
บ้านวังดินเหนียว วังยาง เนินมะปราง
79
16.4406656267, 100.702565659
70
บ้านหนองดู่ วังโพรง เนินมะปราง
71
16.4040907032, 100.64326668