การแสดงแผนที่ Google Map จากฐานข้อมูล โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 41 โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส

ที่
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
นักเรียน
พิกัด
1
ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม
173
16.6345999154, 100.322585173
2
วัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
214
16.5881376075, 100.368154964
3
ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
301
16.554819956882, 100.44058903603
4
รัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม
148
16.60461277644, 100.4499053759
5
วัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี บางกระทุ่ม
122
16.534674612388, 100.24637632974
6
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แก่งโสภา วังทอง
147
16.855070785, 100.673527362
7
บ้านเขาน้อย แก่งโสภา วังทอง
263
16.9255333417, 100.634111923
8
บ้านปากยาง แก่งโสภา วังทอง
135
16.8724172701, 100.666032261
9
บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) แก่งโสภา วังทอง
252
16.9225388807, 100.612964143
10
ห้วยพลู แก่งโสภา วังทอง
191
16.901711181511, 100.65836575076
11
บ้านแก่งกุลาสามัคคี แก่งโสภา วังทอง
77
16.8490975591, 100.70007779
12
ราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม วังทอง
191
16.828701312289, 100.45734463158
13
ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง วังทอง
247
16.754755682831, 100.43278576821
14
วัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม วังทอง
339
16.6807013301, 100.510132071
15
บ้านนาพราน บ้านกลาง วังทอง
172
17.0151001106, 100.562097867
16
บ้านน้ำริน บ้านกลาง วังทอง
382
16.995161119515, 100.53301870823
17
ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านกลาง วังทอง
403
16.9717197526, 100.563147053
18
บ้านหนองงา พันชาลี วังทอง
104
16.579285232186, 100.49203527744
19
บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) แม่ระกา วังทอง
142
16.7047927197, 100.339860019
20
บ้านเข็ก แม่ระกา วังทอง
223
16.7181698925, 100.372694353
21
คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) วังทอง วังทอง
169
16.833553514477, 100.36987095308
22
วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง วังทอง
94
16.8073304022, 100.429973745
23
พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง วังทอง
1626
16.823614696, 100.42728102
24
บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ วังนกแอ่น วังทอง
149
16.873491471412, 100.54831002781
25
บ้านแก่งจูงนาง วังนกแอ่น วังทอง
267
16.8398135747, 100.560652535
26
บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง
210
16.850570740939, 100.66844138807
27
บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น วังทอง
138
16.8254738015, 100.545053234
28
บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) วังนกแอ่น วังทอง
140
16.7713409032, 100.593392312
29
บ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง
285
16.6754166507, 100.61181499
30
บ้านชมภู ชมพู เนินมะปราง
297
16.6927550469, 100.647589599
31
บ้านน้ำปาด ชมพู เนินมะปราง
149
16.7077954967, 100.572703195
32
รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ชมพู เนินมะปราง
232
16.7353546167, 100.631074705
33
ชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง
186
16.417890753, 100.611549155
34
บ้านเขาดิน ไทรย้อย เนินมะปราง
178
16.4598135134, 100.681194249
35
บ้านเนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง
1412
16.5681718158, 100.633408153
36
บ้านพัฒนาดงน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
152
16.5683467774, 100.610921237
37
บ้านผาท่าพล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
145
16.5116638367, 100.637616159
38
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
281
16.534691118447, 100.60258716345
39
วัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง
253
16.5591399478, 100.68954865
40
บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง เนินมะปราง
208
16.4513740723, 100.719046054
41
บ้านไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง
122
16.4344854156, 100.739964696