การแสดงแผนที่ Google Map จากฐานข้อมูล โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

ที่
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
พิกัด
1
ราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม
16.5815097417, 100.261902383
2
ราษฎร์ดำริ โคกสลุด บางกระทุ่ม
16.5654136555, 100.248253436
3
ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม
16.6345999154, 100.322585173
4
วัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
16.5881376075, 100.368154964
5
ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
16.554819956882, 100.44058903603
6
วัดบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
16.572378988619, 100.29740298242
7
วัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
16.566723621506, 100.34662607977
8
รัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม
16.60461277644, 100.4499053759
9
บ้านเขาน้อย แก่งโสภา วังทอง
16.9255333417, 100.634111923
10
ราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม วังทอง
16.828701312289, 100.45734463158
11
ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง วังทอง
16.754755682831, 100.43278576821
12
วัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม วังทอง
16.6807013301, 100.510132071
13
บ้านน้ำริน บ้านกลาง วังทอง
16.995161119515, 100.53301870823
14
วัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง
16.6303530612, 100.536920594
15
บ้านเข็ก แม่ระกา วังทอง
16.7181698925, 100.372694353
16
บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง วังทอง
16.8382724515, 100.398300092
17
บ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง
16.6754166507, 100.61181499
18
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
16.534691118447, 100.60258716345
19
วัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง
16.5591399478, 100.68954865
20
บ้านวังโพรง วังโพรง เนินมะปราง
16.4115344709, 100.673288949
21
บ้านไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง
16.4344854156, 100.739964696
22
ศึกษาลัย บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
16.5890446279, 100.286171315