การแสดงแผนที่ Google Map จากฐานข้อมูล โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริตในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต

ที่
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
พิกัด
1
บ้านทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม
16.634331635976, 100.35638376472
2
วัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
16.5881376075, 100.368154964
3
ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
16.554819956882, 100.44058903603
4
บ้านเขาน้อย แก่งโสภา วังทอง
16.9255333417, 100.634111923
5
บ้านปากยาง แก่งโสภา วังทอง
16.8724172701, 100.666032261
6
บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) แก่งโสภา วังทอง
16.9225388807, 100.612964143
7
บ้านดินทอง ดินทอง วังทอง
16.7824355364, 100.43635416
8
ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านกลาง วังทอง
16.9717197526, 100.563147053
9
วัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง
16.6303530612, 100.536920594
10
บ้านแม่ระกา แม่ระกา วังทอง
16.703969897205, 100.37217385776
11
บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง วังทอง
16.8382724515, 100.398300092
12
วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง วังทอง
16.8073304022, 100.429973745
13
บ้านวังพรม วังทอง วังทอง
16.7873910734, 100.417803388
14
พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง วังทอง
16.823614696, 100.42728102
15
บ้านเนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง
16.5681718158, 100.633408153
16
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
16.534691118447, 100.60258716345
17
วัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง
16.5591399478, 100.68954865
18
บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง เนินมะปราง
16.4513740723, 100.719046054