การแสดงแผนที่ Google Map จากฐานข้อมูล โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสะเต็มศึกษาในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสะเต็มศึกษา

ที่
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
พิกัด
1
บ้านสะเดา หนองพระ วังทอง
16.6732363433, 100.430243044