การแสดงแผนที่ Google Map จากฐานข้อมูล โรงเรียนในโครงการโรงเรียนเรียนดีประจำตำบลในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 25 โรงเรียน

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนเรียนดีประจำตำบล

ที่
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
พิกัด
1
ราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม
16.5815097417, 100.261902383
2
ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม
16.6345999154, 100.322585173
3
วัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
16.5881376075, 100.368154964
4
ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
16.554819956882, 100.44058903603
5
วัดบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
16.572378988619, 100.29740298242
6
วัดโคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม
16.5979633499, 100.245651527
7
วัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
16.566723621506, 100.34662607977
8
รัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม
16.60461277644, 100.4499053759
9
วัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม
16.5450550187, 100.254722708
10
บ้านเขาน้อย แก่งโสภา วังทอง
16.9255333417, 100.634111923
11
ราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม วังทอง
16.828701312289, 100.45734463158
12
ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง วังทอง
16.754755682831, 100.43278576821
13
วัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม วังทอง
16.6807013301, 100.510132071
14
บ้านน้ำริน บ้านกลาง วังทอง
16.995161119515, 100.53301870823
15
วัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง
16.6303530612, 100.536920594
16
บ้านเข็ก แม่ระกา วังทอง
16.7181698925, 100.372694353
17
วัดดงข่อย วังพิกุล วังทอง
16.7954127557, 100.340931902
18
บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง วังทอง
16.8382724515, 100.398300092
19
บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น วังทอง
16.8254738015, 100.545053234
20
บ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง
16.6754166507, 100.61181499
21
บ้านเนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง
16.5681718158, 100.633408153
22
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
16.534691118447, 100.60258716345
23
วัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง
16.5591399478, 100.68954865
24
บ้านวังโพรง วังโพรง เนินมะปราง
16.4115344709, 100.673288949
25
บ้านไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง
16.4344854156, 100.739964696